GPC Europeans 2020: Covid Measures

Written by Libor Hurdálek. Posted in Nezařazené.

  The European Championships are fast approaching and the 1st competition day soon awaits us. As the situation in the world is serious and many countries are implementing various measures, even Slovakia is no exception. A consortium of experts met last week to issue new guidelines on travel as well as mass events. Let's start with the good news. As for the list of green - safe countries, where it is possible to travel without restrictions, Slovakia has issued an opinion that until 01. 09. 2020, this list remains unchanged. Its review will be discussed at the end of the month.

 

The second good news is that mass events are still allowed, but from 01. 09. 2020 these measures come into force. Mass events are only up to 500 people, so we ask competitors not to take a large number of people with them for the competition, but only the necessary number. The second limitation is that mass events can be no later than 23.00, as there is a large turnout, we will have to start some days - specifically on Tuesday and Wednesday – sooner than what you are used to, in order to get everything done on time. The last measure is that everyone, i.e. the spectators, the technical team and the sparring partners, must have a mask indoors all the time. The mask is not obligatory for the competitors during the warm-up and they also do not have to have it on the competition stage during the experiments. Other measures taken by the organizer: chair spacing will be 2 m, disinfection in several places, staff will regularly disinfect the equipment on the stage and in the warm-up room and now beware: the raw division racer will be able to take a maximum of 2 sparring partners in EQ Division 3. This is for greater safety and fewer people in the warm-up room.

Majstrovstvá Európy sa nezadržateľne blížia a čo chvíľa nás čaká 1. súťažný deň. Nakoľko je situácia vo svete vážna a mnohé krajiny zavádzajú rôzne opatrenia, ani Slovensko, nieje vínimkou. Ešte minulý týždeň zasadalo konzílium odborníkov, kedy vydalo nové pokyny ohľadne cestovania a taktiež hromadných podujatiach.

Začneme najskôr dobrými správami. Čo sa týka zoznamu zelených - bezpečných krajín, kedy je možné cestovať bez obmedzenia vydalo Slovensko stanovisko, že do 1.9.2020 ostáva tento zoznam nezmenený. O jeho prehodnotení sa bude rokovať koncom mesiaca. Druhá dobrá správa je, že stále sú povolené hromadné podujatia ale od 01.9. začínajú platiť tieto opatrenia. Hromadné podujatia sú len do 500 ľudí, preto prosíme pretekárov, aby zbytočne nebrali so sebou veľké množstvo ľudí na súťaž, ale len nevyhnutný počet. Druhé obmedzenie je také, že hromadné podujatia môžu byť maximálne do 23.00 , nakoľko je veľká účasť, budeme musieť začať niektoré dni - konkrétne v utorok a v stredu skôr, ako ste boli zvyknutý, aby sme to všetko stihli. Posledné opatrenie je také, že všetci, teda diváci, technický team a sparing partneri musia mať celý čas vo vnútorných priestoroch rúška. Rúško nieje povinné u pretekárov počas rozcvičky a taktiež ho nemusia mať ani na súťažnom pódiu počas pokusov.  

Ostatné opatrenia vykonané organizátorom: rozostup stoličiek bude 2m, na viacerých miestach bude dezinfekcia, personál bude pravidelne dezinfikovať náčinie na pódiu a v rozcvičovni a teraz pozor: do rozcvičovne bude môcť pretekár v raw divízii zobrať maximálne 2 pomocníkov a v EQ divízii 3. Je to kvôli bezpečnosti a menšiemu počtu ľudí v rozcvičovni.

Contacts

  • Jennifer Joy Milirion -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Libor Hurdálek -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook